مرکز مشاوره

امروزه در زمینه مداخله روانی-اجتماعی، سیستم‌های کمک‌رسانی گوناگونی وجود دارد. در دنیای معاصر، به دلیل افزایش جمعیت و کمبود افراد متخصص دستیابی به روان‌پزشک، روان‌شناس بالینی و مشاور جهت بهره‌مندی از خدمات مددکاری اجتماعی امکان‌پذیر نیست. گاهی نیز آداب و رسوم اجتماعی و باورهای مذهبی، مانع مراجعه افراد به متخصصان می‌شوند. از این رو، تلفن به عنوان وسیله عمومی و در دسترس می‌تواند به راحتی وسیله ارتباط افراد با یکدیگر شود و سبب صرفه‌جویی در وقت و هزینه گردد.

مشاوره تلفنی به معنای ایجاد یک رابطه مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره‌ای بین یک مشاور متخصص و مجرب و یک تماس گیرنده است. مشاوره تلفنی، تفاوت اساسی با مشاوره حضوری دارد. وجود ارتباط چهره به چهره مشاور و مراجع در مکانی در بسته به دور از تداخل محرک‌های محیطی، یکی از شرایط مورد تاکید در مشاوره حضوری است، در حالی که مشاوره تلفنی با وجود فاصله فیزیکی بین مشاور و مراجع و حضورشان در مکان مستقل شکل می‌گیرد، ارتباطی که از آن به عنوان «حضور با فاصله» تعبیر می‌شود.