پشتیبانی

ارتباط بهینه با مشتریان و ارائه بهترین خدمات به آن‌ها، مهم‌ترین بخش خدمات مرکز تماس و پشتیبانی است.

مرکز تماس و پشتیبانی روزانه با مشتریانی که درخواست تماس با مرکز پشتیبانی را ثبت کرده‌اند تماس می‌گیرد و مشکل آن‌ها را پیگیری می‌کند. خدمات پشتیبانی شامل ارائه سرویس به مشتری در دوره گارانتی و خارج از مدت زمان گارانتی، ارتباط با مشتریان و پیگیری شکایت ابراز شده از سمت آن‌ها، مشاوره و راهنمایی مشتری از نحوه استفاده محصول و پاسخ به سوالات متداول مشتریان است.